Girişimcilik Sorunları: Girişimci İflas Ederse Ne Olur?

başarısız girişim

Finansal zorluklar, maliyet girdileri girişimcilikte en çok karşılaşılan zorluklar olarak işletmecilerin karşısına çıkıyor. Ekonomik kriz nedeniyle girişimcinin yaşadığı zorluklar iflasa doğru götürebiliyor. İflas kararı zorunlu olmadan önce bu durumdan çıkış yolları da bulunuyor. En çok kullanılan yöntem, iflas sürecine girmiş şirketin tasfiye kararı almasıdır.

 Tasfiye İşlemi Nedir?

Sözlük anlamıyla tasfiye “arıtma, arıtım, temizleme” demektir. Sözcüğün terim ve anlamı, tasfiye halindeki işletmeleri çok iyi tanımlıyor. Tasfiye kararı alan işletmeler, varlıklarını ve borçlarını temizleyerek kendini ortadan kaldırıyor.

Teknik anlamda söyleyecek olursak, şirketin kapanma sürecine girmesidir. Tasfiye kararı alan şirket, ortadan kalkma niyetini gösteriyor. Ticari terimle de faaliyetlerini sonlandırma kararı almış oluyorlar.

 Tasfiye Süreci Nasıldır?

Tasfiye kararı alan şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dahil tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur. Süreç boyunca ticaret unvanına “tasfiye halinde” ibaresi ekleyerek kullanmaya devam eder. Fakat şirket organlarının yetkileri ve amacı tasfiye nedeniyle sınırlıdır. Tasfiye sürecini, şirketin belirleyeceği tasfiye memurları yönetiyor.

Türk Ticaret Kanunu’nun 291. maddesi, tasfiye memurlarının görev ve yetkilerini açıklıyor. Aynı zamanda tasfiye süresine de açıklık getirmiş oluyor.

“Tasfiye memurları, şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye, şirketin alacaklarını toplamaya, gereğinde yargı yoluyla almaya, varlıkları paraya çevirmeye, net varlığı elde etmeye yönelik ve yarayan bütün işlemleri yapmaya yetkili ve zorunludurlar.”

217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de konuya ilişkin olarak; “Tasfiye döneminde, şirket varlıklarının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsili, borçların ödenmesi ve artan kısmın paylaşılması esastır” açıklaması yer alıyor.

Tasfiye memurları ilk iş olarak şirketin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu incelerler. Gerekirse şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvururlar. Şirketin mal varlığı ile finansal durumunu gösteren bir envanterle bilanço düzenleyip, genel kurulun onayına sunarlar. Envanter ve bilançonun onaylanmasından sonra, tasfiye memurları şirketin bütün malları ile belgelerine, defterlerine el koyarlar.

Tasfiye Sonunda Neler Gerçekleşir?

iflas eden girişimci

Tasfiye halindeki şirketin bütün borçları ödendikten sonra kalan varlıklar, pay sahipleri arasında dağıtılır. Tasfiyeye ilişkin bütün defterler ve belgeler, 10 yıl boyunca saklanır. Tasfiye memurları, şirketin ticaret unvanının silinmesini sicil müdürlüğünden isterler. Tasfiye kararı ile tasfiye sonu dönemi şirketler vergilendirildikleri için bu dönemde tasfiye beyannamesi verilmesi zorunludur.

Tasfiyeli Şirket Kapatma

Limited ve anonim şirketler, şahıs şirketleri oldukları için kapanış işlemleri çok kolaydır. Şirketini kapatacak olan işverenler, ticaret sicil müdürlüklerine ve vergi dairelerine bildirimde bulunuyorlar. Bu bildirimlerini tasfiye edilme veya feshedilme belgesi şeklinde sunuyorlar. Bildirimde bütün alacaklıların ve mal beyanının olmasına dikkat etmelisiniz.

Bildiriminiz onaylanıp, ticaret sicil gazetesinde yayınlanmasıyla tasfiye süreciniz başlıyor. 1 yıl süreyle faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Bir yılın sonunda şirketinizi kapatıyorsunuz.

Tasfiyesiz Şirket Kapatma

Mahkeme kararıyla alınan şirket kapatma kararıdır. Ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, şirket borcunun ödenemeyecek duruma gelmesi, mali kaynakların yetersizliği girişimcilik sorunları olarak mahkeme sürecinin devreye girmesine yol açıyor.

Mahkeme, şirket iflasında ortakların bir kusurunu görmediğinde iflas kararını verebiliyor. Kapatma süreci bir yıl olsa da borçların ödenememesi durumunda süre uzayabiliyor.

Şirketlerin Kapanması Sonucunda KOSGEB Destekleri Geri İstenir mi?

Yeni projelerle iş hayatına atılan girişimciler, ilk birkaç yılı atlatabilmek adına KOSGEB’in hibe desteğinden yararlanıyorlar. Fakat ekonomik çalkantılar, maliyet ve işçilik fiyatlarının artması, pazarın darlığı gibi sorunlar, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde yer alan sorunlar nelerdir? sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

KOSGEB, geri ödemesiz destek sağladığı KOBİ’nin tasfiye sürecine girmesi durumunda ihtiyatlı yaklaşıyor. Değerlendirme Kurulu; ölüm, yangın, deprem, tutukluluk gibi haklı sebepler arıyor. Haklı sebepler olduğu tespit edilirse, hibe iadesi istenmiyor. Fakat kasti ve art niyet durumlarının tespitinde, faiziyle birlikte hibe tahsil ediliyor.

Okumadan Geçme

kosgeb kadınlara özel girişimcilik kredisi

Kadın Girişimci Destekleri: KOSGEB’den Kadınlara Özel Girişimcilik Kredisi 

Kadın girişimcilerin ekonomiye katkısını destekleyen ve kadınların kendi işinin patronu olmasında önemli rol oynayan kurum …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir